1 2 3 4 5 6 7

Danh mục sản phẩm

Tin tức

  • Vòng bi côn

  • Mã số:
  • Giá: Liên hệ

Vòng bi côn có thể phân ly , bộ phận vòng trong, con lăn, vòng cánh cấu thành và vòng ngoài có thể chia lắp đặt. Đường tiếp xúc về chỗ sửa chính giữa con lăn và đường con lăn có thể giảm bớt tập trung ứng suất. Vòng bi côn chịu được trọng tải hướng kính và trọng tải dọc trục lớn. Do vòng bi côn chỉ chuyển được trọng tải dọc trục một hướng . cho nên , phương hướng chuyển ngược trọng tải dọc trục phải một vòng bi khác với vòng bi côn lắp đặt tương đối.

Loại cơ bản

Vòng bi côn thích hợp với chuyển trọng tải hướng kín và trọng tải dọc trục. Vòng bi côn sêri 313 bởi góc tiếp xúc đặt biệt lớn ,nên thích hợp với trường hợp trọng tải dọc trục lớn, góc tiếp xúc của vòng bi côn sêri 323B cũng lớn.

Đường tiếp xúc con lăn côn và đường lăn đã sửa chính có thể giảm bớt tập trung ứng suất, và giữ chịu được tính đối trung.Nếu yêu cầu chịu trọng tải càng lớn hoặc đô lệch đối trung lớn.

Dung sai

Vòng bi côn FAG loại cơ bản áp dụng dung sai bình thường (cấp dung sai PN). Các vòng bi côn sêri 320X, 329, 330, 331 và 332 với trong phạm vi đường kính của lỗ 200mm có chiều rộng dung sai hơn hẹp, đẳng cấp dung sai là P6X. Chiều rộng dung sai về những vòng bi sêri hơn lớn, vòng bi có đường chặn và hàng loạt vòng bi khác là PN, căn cứ yêu cầu, FAG cũng có thể cung cấp những vòng bi côn có độ chính xác cao. Ví dụ những kích thước dung sai về vòng bi sêri 320X là P5, tiếp tố của vòng bi đó là P5.

Xưởng lý nhiệt

Sau khi vòng bi côn FAG qua xử lý nhiệt nêncos thể hoạt động ổn đinh với nhiệt độ dưới 120℃.

Vòng bi côn FAG được thiết kế cho cả hai hệ mét và inch.

Đối tác phân phối

Vòng bi, Bạc đạn

Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Nhàn - (08)38117809
Thanh Phan(Mr.) - 0983 984 981
lên đầu trang